آزوفا: رویکردی جدید در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

مقالة حاضر به بیست سال تجربة نگارنده در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در حوزة ‌آموزش زبان و فرهنگ ایران به غیرفارسی‌زبانان پرداخته است. نگارنده مأموریت‌های آموزشی خود در دانشگاه‌های بوسنی و کرة ‌جنوبی را پایة تحقیقات مربوط قرار داده و، با بررسی وضعیت آموزش زبان فارسی و عملکرد مثبت نهادهای متولی، به طرح مسائل و کاستی‌های عمده پرداخته؛ آنگاه شکل‌گیری بخش آزوفا در سال‌های اخیر و رویکرد جدید پژوهشگاه در این حوزه را مطرح ساخته است. براساس این رویکرد، اولاً لازم است که سطح آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان و فرزندان ایرانی دور از وطن، با تکیه بر روش‌های نوین آموزشی و همکاری با نهادهای متولی، به‌طور جدی ارتقا داده شود و، ثانیاً، ترویج جذابیت‌های فرهنگی و تمدنی ایرانیان به‌عنوان بخشی از میراث فرهنگ بشری هدف والاتر آموزش زبان تعریف شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

AZOFA: A New Approach to Teaching Persian to Non-Persian Speakers

نویسنده [English]

  • Ahmad Saffari Moqaddam
Associate Professor, Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

The present article refers to the writer’s twenty years of experience at the Institute for Humanities and Cultural Studies in the field of teaching Iranian language and culture to non-Persian speakers. The writer has set his teaching missions to Bosnia and South Korea universities as a basis for related research and has proceeded to put forth the principal problems and shortcomings of the field by studying the situation of teaching Persian language and positive outcome of responsible organizations. Then the formation of Azofa group during the recent years and the new approach of the Institute in the field has been propounded. According to the new approach, it is required in the first place that instruction of Persian language to non-Persian speakers and Iranian younger generation abroad be promoted vigorously by relying on modern pedagogic methods and cooperating with responsible organizations. In the second place, the propagation of Iranian culture and civilization which is part of the human cultural legacy should be defined as the more valuable target of instruction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching Persian Language
  • Cultural Legacy of Iran
  • Responsible Organizations
  • Pedagogic Method
  • Sound and Picture Attractions
امیری، کیومرث (1375). زبان فارسی در جهان ـ انگلستان، تهران: شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی.
اوچینی کوا، ی. ک. و مامدزاده، آ. ک. (1966). کتاب زبان فارسی، مسکو: مؤسسۀ خاورشناسی.
پورنامداریان، تقی (1378). درس فارسی  برای فارسی‌آموزان خارجی (مقدماتی)، تهران:  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
تاج‌الدین، ضیاء (1383). آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبان‌ها (دو جلد)، تهران: کانون زبان ایران.
تراکو، صالح. گلستان شیخ سعدی (ترجمه به صربوکرواتی)، سارایوو.
ثمره، یدالله (1367) . آموزش زبان فارسی (مجموعة آموزشی آزفا)، تهران: ادارۀ کل روابط و همکاری‌های بین‌الملل، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
جاکا، بچیر (1979). شعر معاصر ایران، یوگسلای: کروشواتس.
جاکا، بچیر (1989). بختیارنامه (ترجمه به صربوکرواتی)، سارایوو: ‌دانشگاه سارایوو.
ذوالفقاری، حسن و همکاران (1383). فارسی بیاموزیم (مجموعة آموزشی)، تهران: مدرسه، وزارت آموزش و پرورش.
رادویلیسکی، م.ا. (1973). ما به فارسی حرف می‌زنیم، مسکو: مؤسسۀ خاورشناسی.
سبحانی، فرهاد (1962). فارسی برای آلمانی، برلن.
سیکریچ، شاکر (1955). لاله‌زار فارسی، سارایوو: دانشگاه سارایوو.
سیکریچ، شاکر (1955). دستور زبان فارسی، سارایوو: دانشگاه سارایوو.
صادقیان، جلیل بانان (1377) . آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی‌زبانان (دو جلدی)، تهران: شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی.
صفارمقدم، احمد (1372). زبان و ادبیات فارسی در بوسنی و هرزگوین، تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه).
صفارمقدم، احمد (1376). «دانشگاه هنکوک: پایگاه زبان فارسی در کرة جنوبی»، نامه پارسی، تهران: شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، س دوم، ش دوم.
صفارمقدم، احمد (1377).  فارسی عمومی 1، تهران: شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی.
صفارمقدم، احمد (1386). زبان فارسی (مجموعة‌ آموزشی)، تهران:‌ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی.
ضرغامیان، مهدی (1376). آموزش زبان فارسی از مبتدی تا پیشرفته (3 جلد)، تهران: شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی.
مدرسی، یحیی (1380) . فارسی در گفتار، تهران: شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی.
 
Bloomfield, Leonard )1933(. Language, NewYork: HenriHolt.
Brown, H. Douglas )2001(. Teaching by Principles, an Interactive Approach to Language Pedagogy, 2th Edition. San Francisco State University.
Brown, H. Douglas) 2007(. Principles of Language Learning and Teaching, U.S.A.: Pearson Education.Inc.
Chomsky, Noam (1965(. Aspects of the Theory of Synta, Cambrige, Mass: MIT Press.
Halliday, M. A.K. )1973(. Explorations in the functions of language, London: Edward Arnold.
Halliday, M. A. K. )1989(. Spoken and Written Language, Oxford: Oxford University Press.
Kamshad, H. )1968(. A Modern Persian Prose Reader, Cambridge: Cambridge University Press.
Kumaravadivelu,B.)2003(.Beyond Methods: Macrostrategics for Language Teaching, New Haven, C. T.: Yale University Press.
Marckwardt, Albert D. )1972(. “Changing winds and shifting sands”, MST English Quarterly, 21: 3-11.
Richards, C. Jack and Theodore S. Rodgers. )1990(. Approaches and Methods in Language Teaching, Cambridge: Cambridge University Press.
Willis, Dave and Jane Willis. )2007(. Doing Task-based Teaching, Oxford: Oxford University Press.