موضوعات = زبانشناسی همگانی
مقایسه سبک شناسی شناختی دو رمان جزیره سرگردانی و رود راوی با استفاده از نظریه استعاره مفهومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1400

10.30465/ls.2021.37299.1985

مهدی عبدی ویشکائی؛ آزیتا افراشی؛ مصطفی عاصی


تحلیل ارتباط تراکم همجواری با بسامد لکنت در کودکان ۸-۴ ساله فارسی زبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.30465/ls.2022.39350.2023

مهدیه شیرج؛ آتوسا رستم بیک تفرشی؛ یحیی مدرسی تهرانی


تحلیل زبان‌شناختی کاربرد استعاری اسامی گل‌ها در زبان ترکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

10.30465/ls.2022.40607.2046

ایرج ظفری؛ بهزاد رهبر


منزلت اجتماعی و ادب: عذرخواهی برپایه‌ نظریه‌ «وجهه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1401

10.30465/ls.2022.41094.2052

فاطمه رضائی؛ بهزاد رهبر؛ محمدرضا اروجی


تحلیل مقابله‌ای چندمعنایی ترکیبات "سر" در فارسی و انگلیسی: رویکردی ساختی-شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1401

10.30465/ls.2022.39431.2025

آوا ایمانی


تحلیل تطبیقی دو سبک واقع‌گرا و فراواقع‌گرا در ‌داستان‌های معاصر فارسی بر پایه نظریه شناختی جهان‌های متن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1401

10.30465/ls.2022.41555.2060

سعیده علی نوری؛ آزیتا افراشی؛ سیده نازنین امیر ارجمندی؛ علی اصغر سلطانی


بررسی استعاره مفهومی حوزه‌ی ترس در سه اثر داستانی به زبان‌های فارسی، انگلیسی و عربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

10.30465/ls.2022.42154.2071

نسرین محمودی برمسی؛ مریم ایرجی؛ ژینوس شیروان


استعاره‌های جنگ بر بستر فرهنگ (مطالعۀ موردی کتاب «وقتی مهتاب گم شد»)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

10.30465/ls.2022.42104.2069

احلام غلامشاهی؛ ساسان شرفی؛ منصوره شکرآمیز


بازنمود گروه‌های اسمی پیچیده و مرکب زبان ترکی آذری بر پایۀ دستور نقش و ارجاع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1401

10.30465/ls.2022.42081.2068

افشین دهقانی؛ محمدعلی ترابی؛ هانیه دواتگری اصل


نقش گفتمان شناختی برای مجاب سازی در متون اقتصادی: رویکرد نشانه - معناشناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.30465/ls.2022.41294.2056

کاوه هدایت؛ فردوس آقاگل زاده سیلاخور؛ ژینوس شیروان


تاثیر نوای گفتار هیجانی در بازیابی حافظه بیماران مبتلا به دمانس از نوع آلزهایمری

دوره 13، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 99-121

10.30465/ls.2022.38237.1999

فاطمه نعیمی حشکوایی؛ مریم نوروزیان؛ حسن عشایری


نقش اصول گرایس در تعبیر فیلم فروشنده

دوره 13، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 155-184

10.30465/ls.2022.41332.2057

مریم مهرابی؛ راحله گندمکار


انگارۀ استعاری زمان در زبان فارسی: مطالعه‌ای پیکره‌بنیاد

دوره 13، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 207-233

10.30465/ls.2022.41621.2061

زینب نوری؛ بلقیس روشن؛ ارسلان گلفام


تحلیل مفهوم «زندگی« از نگاه اجتماعی-شناختی

دوره 13، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 235-260

10.30465/ls.2021.35193.1950

میترا فراهانی؛ آزیتا افراشی؛ یحیی مدرسی


چارچوب‌های ارجاع سطح افقی در زبان فارسی

دوره 13، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 75-100

10.30465/ls.2022.28068.1817

سهند الهامی خراسانی