موضوعات = زبانشناسی همگانی
مقایسه سبک شناسی شناختی دو رمان جزیره سرگردانی و رود راوی با استفاده از نظریه استعاره مفهومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1400

10.30465/ls.2021.37299.1985

مهدی عبدی ویشکائی؛ آزیتا افراشی؛ مصطفی عاصی


تحلیل ارتباط تراکم همجواری با بسامد لکنت در کودکان ۸-۴ ساله فارسی زبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.30465/ls.2022.39350.2023

مهدیه شیرج؛ آتوسا رستم بیک تفرشی؛ یحیی مدرسی تهرانی


تحلیل زبان‌شناختی کاربرد استعاری اسامی گل‌ها در زبان ترکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

10.30465/ls.2022.40607.2046

ایرج ظفری؛ بهزاد رهبر


منزلت اجتماعی و ادب: عذرخواهی برپایه‌ نظریه‌ «وجهه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1401

10.30465/ls.2022.41094.2052

فاطمه رضائی؛ بهزاد رهبر؛ محمدرضا اروجی


تحلیل مقابله‌ای چندمعنایی ترکیبات "سر" در فارسی و انگلیسی: رویکردی ساختی-شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1401

10.30465/ls.2022.39431.2025

آوا ایمانی


تحلیل تطبیقی دو سبک واقع‌گرا و فراواقع‌گرا در ‌داستان‌های معاصر فارسی بر پایه نظریه شناختی جهان‌های متن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1401

10.30465/ls.2022.41555.2060

سعیده علی نوری؛ آزیتا افراشی؛ سیده نازنین امیر ارجمندی؛ علی اصغر سلطانی


تاثیر نوای گفتار هیجانی در بازیابی حافظه بیماران مبتلا به دمانس از نوع آلزهایمری

دوره 13، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 99-121

10.30465/ls.2022.38237.1999

فاطمه نعیمی حشکوایی؛ مریم نوروزیان؛ حسن عشایری


نقش اصول گرایس در تعبیر فیلم فروشنده

دوره 13، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 155-184

10.30465/ls.2022.41332.2057

مریم مهرابی؛ راحله گندمکار


انگارۀ استعاری زمان در زبان فارسی: مطالعه‌ای پیکره‌بنیاد

دوره 13، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 207-233

10.30465/ls.2022.41621.2061

زینب نوری؛ بلقیس روشن؛ ارسلان گلفام


تحلیل مفهوم «زندگی« از نگاه اجتماعی-شناختی

دوره 13، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 235-260

10.30465/ls.2021.35193.1950

میترا فراهانی؛ آزیتا افراشی؛ یحیی مدرسی


چارچوب‌های ارجاع سطح افقی در زبان فارسی

دوره 13، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 75-100

10.30465/ls.2022.28068.1817

سهند الهامی خراسانی


نقش برنامه‌ریزی عصبی – کلامی در بهبود انگیزه و خودمختاری در فارسی آموزان غیر ایرانی

دوره 13، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 283-305

10.30465/ls.2022.39912.2038

علیرضا کیوانی؛ محمد رضا اروجی؛ سکینه جعفری؛ سیروس ایزدپناه


تحلیل مقایسه‌ای شعری از مثنوی مولوی با ترجمه‌ی انگلیسی آن بر اساس نظریه‌ی انسجام هلیدی و حسن

دوره 12، شماره 2، آبان 1400، صفحه 31-67

10.30465/ls.2021.36962.1979

زهره آسوده؛ مرضیه صناعتی؛ طاهره ایشانی؛ فاطمه سیدابراهیمی نژاد